tiistai 31. maaliskuuta 2015

Hätäensiapua 9. luokkalaisille

Viimeinen opetusharjoittelu on lähtenyt mukavasti käyntiin. Aloitin harjoittelun sivuaineeni terveystiedon parissa. Suunnittelin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa kahdelle 9. luokan ryhmälle hätäensiavusta neljän oppitunnin mittaiset kokonaisuudet. Kahdella ensimmäisellä kerralla tutustuimme hätäensiapuun yleensä, kävimme läpi kiireellisyysjärjestystä, harjoittelimme kylkiasentoa, elvytystä ja painesiteen tekoa sekä perehdyimme sokin ja palovammojen ehkäisyyn että hoitoon. Molemmat tunnit olivat hyvin toiminnallisia, sillä monia hätäensiavun taitoja on hyvä harjoitella jo ennakkoon. Oppilaat myös selvästi pitivät toiminnallisuudesta ja toiminnallisen jakson jälkeen he jaksoivat keskittyä huomattavasti paremmin myös opettajajohtoiseen opetukseen.

Materiaalia painesiteiden tekoon
Tällä viikolla jatkoimme vielä myrkytyksiin, tukehtumiseen, sähkötapaturmiin, nyrjähdyksiin, sekä vesi-, jää- ja liikenneonnettomuustilanteissa toimimiseen. Jotta tunti ei olisi sisältänyt pelkästään opettajajohtoista opetusta, päätin, että oppilaat saavat käydä onnettomuustilanteiden ehkäisyt ja tilanteissa toimimisen ryhmissä itsekseen läpi. Jaoin oppilaat kolmeen ryhmään, annoin kullekin ryhmälle aiheen (joko jää-, vesi- tai liikenneturvallisuus) ja kehotin pohtimaan aihetta. Ryhmien ajatukset myös kirjattiin Padletiin, josta kävimme ne vielä yhdessä keskustellen läpi.

Ensimmäisen 9. luokan padlet, kuvakaappaus sivultaOlen opettanut yläkouluikäisiä vielä sen verran vähän, etten ollut varma, kuinka ryhmätyöskentely ja/tai Padletin käyttö sujuu. Yllätyin kuitenkin positiivisesti: ryhmissä heräsi runsaasti keskustelua ja Padletiinkin ilmantui pääasiassa asiallisia kommentteja. Lopun koonnissa kävimme jokaisen aihealueen läpi ja pohdimme, mitä mm. varoituskolmiolla tarkoitetaan. Pyysin myös muilta ryhmiltä ajatuksia aiheeseen liittyen, jolloin saimme hyvin monipuolisen katsauksen aiheeseen.

Toisen ysiluokan padlet, kuvakaappaus

Pääsiäisen jälkeen olisi luvassa tämän hätäensiapukokonaisuuden viimeiset tunnit. Silloin olisi tarkoituksena kerrata jakson sisältöjä draaman avulla. Olen ajatellut, että ryhmät saisivat suunnitella erilaisia onnettomuustilanteita ja esittää niitä luokalle. Aiheita onnettumuustilanteisiin voisivat olla esimerkiksi liikenneonnettomuus, sairaskohtaus, onnettomuus mökillä, onnettumuus jäällä sekä tapaturma metsässä. 

Olen pitänyt terveystiedon opettamisesta erittäin paljon. Esimerkiksi juuri hätäensiapu on hyvin käytännönläheinen ja konkreettinen aihe, mikä selvästi motivoi myös oppilaita aiheen pariin. Esimerkiksi tämä Kalevan uutinen auttoi monia oppilaita ymmärtämään, että myös heillä on mahdollisuus ja kyky pelastaa jopa ihmishenkiä. Opetus on myös sujunut hyvin ja olenkin saanut runsaasti kehuja mm. rauhallisuudestani opetustilanteissa.

Terveystiedon ohessa olen ehtinyt pitämään myös opettajien TVT-koulutuksia, mistä ajattelinkin kirjoitella seuraavaksi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti