keskiviikko 30. joulukuuta 2015

Gradusta

Kirjoitin aikaisemmin, että viimeistelen opintojani ja ainoastaan gradu on enää työn alla. Nyt voin ylpeänä ilmoittaa, että gradu on valmis ja tutkintopaperit ovat tulossa! Tutkin gradussani TVT:n roolia opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014. Lisäksi vertailin Suomen uutta opetussuunnitelmaa Ruotsin opetussuunnitelman perusteisiin (2011) ja Englannin opetussuunnitelman perusteisiin (2013). 

Lisäketodellisuutta Virtuaaliopetuksen päivillä Helsingissä
Yhteenvetona voi todeta, että TVT on kasvattanut rooliaan opetussuunnitelman perusteissa. Se kulkee tiiviisti ja aiempaa laajemmin läpi perusteiden ja on mukana sekä yleisessä osassa että oppiaineissa. TVT:lla on kaksoisrooli oppimisen kohteena että sen välineenä. TVT näkyy erityisesti laaja-alaisessa osaamiskokonaisuudessa nimeltään "tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)", joka muodostaa perusteet TVT-osaamistavoitteille. Osaamistavoitteet painottavat muun muassa erilaisten ohjelmien ja ohjelmistojen toiminta- ja käyttöperiaatteiden tuntemusta, TVT:n vastuullista ja turvallista käyttöä, tiedonhakua ja sen kriittistä pohdintaa, ohjelmoinnin alkeita sekä ergonomiaa. Osaamistavoitteet syvenevät sitä mukaa, kun oppilas etenee perusopetuksessa. TVT:lla ei edelleenkään ole omaa oppiainetta, vaan sitä opetetaan osana muita oppiaineita sekä mahdollisesti valinnaisaineena.

Tellagamia voi hyödyntää tarinankerronnassa
Kun suomalaista opetussuunnitelmaa verrataan Ruotsin ja Englannin opetussuunnitelmiin, löytyy paljon sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Ruotsissa TVT:aa opetetaan pääasiassa oppiaineessa teknik ja Englannissa oppiaineessa computing. Nimien mukaisesti painotukset ovat Ruotsissa teknisellä puolella ja Englannissa tietojenkäsittelyssä. Tämä näkyy myös osaamistavoitteissa. Yhteistä kuitenkin on, että kaikkien maiden opetussuunnitelmissa oppilaalle pyritään takaamaan sellaiset yleiset TVT-taidot, että tämä pärjää niillä niin vapaa-ajalla, jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin.

iMoviella elokuvien tekoa ja mediakasvatukseen prehtymistä
Perehdyttyäni aiheeseen näen TVT:n integroinnissa sekä hyviä että huonoja puolia. Olen eritellyt tarkemmin ajatuksiani gradussa, mutta lyhyesti voin todeta, että olen hieman huolissani tästä suuntauksesta. Esimerkiksi ohjelmointia ei mielestäni pitäisi integroida osaksi muita oppiaineita ja siten sysätä vastuuta sen opettamisesta opettajille, joilla ei välttämättä ole mitään tietoa aiheesta. Vaikka ohjelmoinnin osaamistavoitteet eivät ole kovin korkeat, pitäisi opettajalla itsellään olla aiheesta edes  jonkinlaiset perustiedot ja -taidot. Muuten opiskelu jää helposti hyvin irralliseksi ja pinnalliseksi, eikä Perusopetuslain määritelmä arvioinnin tehtävästä toteudu.

Aurasmalla saa toteutettua kivasti lisättyä todellisuutta
Olen erittäin iloinen, että päädyin tekemään gradua juuri tästä aiheesta. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja tämän aihealueen tietämyksestä on ollut nyt syksyn aikana paljon hyötyä töissä. Olisin joka tapauksessa joutunut perehtymään uuteen OPSiin, joten nyt löin käytännössä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. 

Ohjelmointia Spherolla, huippukivaa!
Vaikka opinnot yliopistossa ovatkin nyt tältä erää kasassa, ei opiskelu suinkaan pääty siihen. Olen lähtenyt pikku hiljaa kehittämään osaamistani ohjelmoinnin saralla. Tästä kuitenkin lisää myöhemmin aivan omassa postauksessaan. Mukavaa uutta vuotta kaikille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti