maanantai 19. syyskuuta 2016

Taidot karttuvat kokemuksen kautta

Pohdiskelin edellisessä postauksessa sitä, tulisiko kouluissa olla ennemmin tietokoneita vai tablet-laitteita. Lyhyenä yhteenvetona ja alustuksena todettakoon, että mielestäni kouluissa tulisi olla molempia. Kyseessä on kaksi erilaista työvälinettä, joilla on omat käyttötarkoituksensa. Tässä kirjoituksessa jatkan vielä aiheen pohdiskelua käyttötaitojen ja yleisesti TVT-taitojen kannalta.

Yhden työvälineen käyttö kehittää luonnollisesti kyseisen työvälineen käyttötaitoja. Käyttötavat kuitenkin määrittävät opittavia taitoja. Esimerkiksi monet lapset ja nuoret käyttävät vapaa-ajallaan paljon älypuhelimia ja tablet-laitteita viestintään, pelaamiseen, pilvitallennukseen ja muuhun viihdetarkoitukseen, joten nämä ovat taitavia näillä laitteilla näissä kyseisissä asioissa. Kun koulussa näitä laitteita käytetäänkin oppimisen ja opiskelun tukena, vaatii tutun laitteen uudella tavalla hyödyntäminen hieman sopeutumista ja ohjaamista. Oppilaat eivät siis välttämättä hallitse työvälineen hyödyntämistä osana opiskelua, vaikka muuten olisivatkin taitavia sen käyttäjiä. Lisäksi voi olla tapauksia, ettei laitteita ole kotona saatavilla. Näistä syistä esimerkiksi tablet-laitteiden monipuolista käyttöä on tärkeää harjoitella koulussa. Harjoittelun ja monipuolisen käytön tuloksena oppilaista kehittyy taitavia ja oivaltavia tablet-laitteiden käyttäjiä ja TVT-taidot kohenevat.

Valitettavasti tablet-laitteiden hyvä hallinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös tietokoneen käyttöä tulisi harjoitella koulussa. Olen itse asiassa hieman huolestunut oppilaiden tietokoneen käyttötaidoista. Omien havaintojeni mukaan älypuhelimien ja tablet-laitteiden yleistyminen on vienyt jonkin verran käyttöaikaa perinteisiltä tietokoneilta, sillä lapset näyttäisivät suosivan vapaa-ajalla ennemmin tablet-laitteita kuin tietokoneita. Myös kouluissa monet opettajat käyttävät oppilaiden kanssa mieluummin tablet-laitteita. Näistä syistä johtuen lasten ja nuorten tietokoneen käyttötaidot, vapaa-aikaan tai koulutyöhön liittyvät, eivät pääse kehittymään ja ne ovat jopa yllättävän heikkoja. Ilmiö konkretisoituu esimerkiksi silloin, kun oppilaat ovat koulussa työskennelleet pääasiassa tablet-laitteilla ja nämä ottavatkin poikkeuksellisesti tietokoneet käyttöön. Vaikeudet alkavat heti koneelle kirjautumisessa, kun pitäisi osata näppäillä ctrl + alt + del. Seuraavaksi tulisi kirjoittaa käyttäjätunnus, joka saattaa sisältää esimerkiksi @-merkin. Lisäksi hiiren käyttö voi olla haastavaa ja näppäimistöllä kirjoittaminen hidasta. Myöskään tiedoston tallentaminen ja aiemman tallenteen löytäminen ei aina ole kovin helppoa. Tablet-laitteiden käyttötaito ei siis takaa hyviä tietokoneen käyttötaitoja, vaan myös tietokoneiden käyttöä olisi syytä harjoitella koulussa.

Koulussa tulisi siis turvata, että oppilas saa runsaasti kokemuksia erilaisista laitteista (myös muista kuin tableteista ja tietokoneista) ja niiden monipuolisesta hyödyntämisestä erityisesti opiskelussa ja oppimisessa. Kokemusten kautta oppilaan on mahdollista kehittää itselleen kattavat TVT-taidot, joita tämä pystyy hyödyntämään niin opiskelussa, töissä kuin vapaa-ajallakin. Myös uudessa opetussuunnitelmassa on linjattu monipuolisten TVT-taitojen puolesta ja nimenomaan kokemukset ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä niiden kartuttamisessa. Jotta opetussuunnitelmaa voisi siis mielekkäästi toteuttaa, kouluissa olisi hyvä olla monipuolisesti erilaisia työvälineitä saatavilla. Pelkkä laitteiden suuri määrä ei kuitenkaan tietenkään riitä, vaan niitä tulisi myös hyödyntää kattavasti. Tämä vaatii opettajilta intoa ja pedagogista osaamista. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti